Telesis

Telesis 5 thinner 2oz

  • Sale
  • Regular price €35.98


TELESIS 5 THINNER - Thinner for diluting the corresponding TELESIS silicone adhesives.